ads ads ads ads ads ads

منصورارضی|مناجات شبهای ششم و هفتم رمضان۹۶

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

منصورارضی|مناجات شبهای ششم و هفتم رمضان۹۶

جلسه زیبا و نورانی شبهای ششم و هفتم رمضان ۱۳۹۶

با مداحی حاج منصور ارضی

با ارائه مناجاتهای زیبا

در مسجد ارک تهران

در گوگل سرچ کنید:

FARHANGEESHGH.IR

آموزش دانلود:

آموزش دانلود از مدیا فایر


مدت زمان حجم پخش دریافت
مناجات زیبای شب ششم رمضان96 MB
مناجات زیبای شب هفتم رمضان96 MB

ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات